Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Ataglobal Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (“Ataglobal veya Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan çerçevede işlenebilecektir.

Bu “Aydınlatma Bildirimi” verinizin asıl sahibi olarak Size bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır.
 

 1. Veri Sorumlusu Kimliği
   

Ticaret Sicil No: 728192
 

Vergi Kimlik Bilgileri: Beşiktaş VD. 0920428069
 

Mersis No: 0092-0428-0690-0011
 

Müşteri Hizmetleri: (0212) 325 50 50
 

İnternet: www.ataglobal.com.tr          

Sorularınız için: info@ataglobal.com.tr
 

 1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?
   

Toplanan kişisel verileriniz;
 

 • sigorta ürünleri ile ilgili bilgi ve destek hizmetleri sunmak ve sizinle iletişimi sürdürmek,
 • talep etmiş olduğunuz hizmetin;
  • başvurusunun tamamlanması,
  • uygunluğunun değerlendirilmesi,
  • sağlanması, poliçeleştirilebilmesi ve idamesi,
  • yenilenme süreçlerinde size yardımcı olmak,
 • elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenleyebilmek,
 • müşteri ilişkileri süreçlerini yönetmek,
 • talep ve şikayetlerinizi karşılamak,
 • başvurular, hesaplar ve diğer hizmetler ile ilgili bilgi ve taleplerinizi yanıtlamak,
 • ileriye dönük yatırımlarınız ve hizmet ihtiyaçlarınıza yönelik öneri ve tavsiyelerde bulunmak,
   

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.
 

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?
   

Sigortacılık ve sair mevzuat çerçevesinde kişisel verileriniz; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; sigortacılık faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri, aktüerya, ekspertiz şirketleri gibi özel kuruluşlara; sigortacılık hizmetlerimiz çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere sigorta şirketlerine mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilmektedir.
 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
   

Yukarıda belirtilen hizmetler için, kişisel/özel nitelikli kişisel veriler Ataglobal şirketine ait çağrı merkezi, websitesi, dijital kanallar ve Ataglobal’in hizmet verdiği diğer tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar da dahil olmak üzere veri tabanlarından çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.
 

Kişisel Verileriniz, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve sair mevzuat çerçevesinde sadece sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir.
 

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
   

 

a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,

c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,

d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,

e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3ncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,

g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,
 

(*) Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.
 

 

Bilgilerinize sunarız.